Tag Archives: Baltagul de Mihail Sadoveanu

Baltagul, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar)

Mihail Sadoveanu este unul dintre cei mai de seamă prozatori din literatura română, a cărui operă vastă, originală şi variată constituie „un adevărat epos al mişcării poporului român prin timp, cu obiceiurile, cu instituţiile şi credinţele sale fundamentale” (Ovid S. Crohmălniceanu). Creaţie de maturitate, capodoperă a scriitorului, romanul Baltagul (1930) este definitoriu pentru universul epic sadovenian. Deşi de mai mică întindere faţă de monumentalul Fraţii Jderi, de exemplu, Baltagul are toate notele definitorii ale unui roman: specie epică în proză, cu o acţiune complexă şi amplă, desfăşurată, de regulă, pe mai multe planuri narative, cu personaje numeroase, cu conflicte puternice …

Read More »