Tag Archives: Camil Petrescu

Patul lui Procust, de Camil Petrescu (comentariu literar)

Al doilea roman al lui Camil Petrescu (1894-1957), Patul lui Procust, apare în 1933, la numai trei ani după Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război şi constituie, un eveniment literar cu totul novator, consolidând modernitatea romanului românesc. Camil Petrescu fundamentează principiul sincronismului promovat de modernismul lovinescian, contribuind la europenizarea literaturii române prin noi categorii estetice (autenticitatea, substanţialitatea, relativismul, luciditatea) şi prin crearea personajului intelectual lucid şi analitic. Inspirat din estetica literară a lui Marcel Proust (Noua structură şi opera lui Marcel Proust) şi luând ca model cel mai sugestiv roman al scriitorului francez – „în căutarea timpului pierdut” …

Read More »

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu (comentariu literar)

Înţelegerea textului Primul autor remarcabil de proză subiectivă în literatura noastră modernistă este Camil Petrescu, afirmat deopotrivă ca dramaturg (promotor al „teatrului de idei”), eseist înzestrat cu plăcerea speculaţiei estetic-filosofice (în lucrările Doctrina substanţei, Teze şi antiteze), poet livresc, publicist percutant şi informat în cele mai variate domenii. Chiar izbânzile sale narative Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930) şi Patul lui Procust (1933), par nişte eseuri polemice, infuzate cu structuri epice în formule novatoare, care susţin convingerile intelec­tuale ale realizatorului lor, bazate pe mitul conştiinţei ca reprezentare subiectivă exemplară a zbuciumului omenesc lăuntric. Ultima noapte de dragoste, întâia …

Read More »