Tag Archives: Vasile Voiculescu

Lostriţa, de Vasile Voiculescu (rezumat literar)

Rezumat pe scurt Lostriţa, de Vasile Voiculescu, este o povestire romantică, în care fantasticul se construieşte pe simboluri mitice. Atmosfera de basm este creată printr-un discurs auctorial participativ: scriitorul avertizează de la bun început că lostriţa este o forţă diabolică a adâncurilor. Personajul trăieşte seducţia răului pentru că îi lipseşte smerenia (nu avea frică de nimic), iar apoi se depărtează de Dumnezeu. Rezumat pe larg Povestirea Lostriţa se înscrie în fantasticul de tip romantic, fiind construită în maniera unui basm, cu rădăcini mitice; în stilul specific prozei voiculesciene, sunt inserate de-a lungul povestirii numeroase elemente simbolice, preluate din credinţele româneşti, …

Read More »